Plan finansowy

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK ( stan na 02 stycznia 2017r)

DOCHODY – 128 900,00 zł

W tym: - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 880,00

- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00

WYDATKI – 4 824 070,00 zł

W tym: - wynagrodzenia i pochodne – 4 330 352,00

- odpis na ZFŚS – 157 936,00

- wydatki BHP –2 000,00

- pomoce dydaktyczne i książki – 720,00

-zakup materiałów i wyposażenia – 89 208,00

-zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 103 773,00

- doskonalenie nauczycieli – 28 073,00

-stypendium dla uczniów – 1 600,00

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 245,00

- organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00

- utrzymanie trwałości projektu „ Bliżej świata….” – 14 525,00

- usługi telekomunikacyjne – 10 300,00

- zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 56 690,00

- podróże służbowe krajowe – 2 000,00

- podatki i opłaty – 19 548,00

- szkolenia pracowników – 1 900,00

 DOCHODY OŚWIATOWE – 103 400,00 zł

Z TEGO: - Wynajem – 13 100,00

- Inne Usługi… - 1 700,00

- Darowizny i odszkodowania – 3 000,00

- Żywienie uczniów – 85 600,00


Informacja z wykonania planu finansowego

Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2016

 1.Dochody budżetowe – 162 615,85 zł

- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 160 074,39

- wpływy z różnych opłat, dochodów, odsetki bankowe – 1 551,40

- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 990,06

 2. Wydatki budżetowe – 4 644 045,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4 041 883,26

- odpis na ZFŚS – 148 337,18

- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 933,66

- zakup materiałów i wyposażenia – 76 893,45

( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 886,59

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 54 901,56

- zakup usług remontowych – 72 311,54

- zakup usług zdrowotnych – 1 776,50

- zakup usług pozostałych – 54 106,36

( usługi komunalne, pocztowe, monitorowanie obiektu, programy )

- usługi telekomunikacyjne – 20 729,00

- podróże służbowe krajowe – 1 461,30

- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 13 339,50

- stypendium dla uczniów – 1 600,00

- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, konferencja naukowa) – 20 030,17

- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 260,00

- szkolenia pracowników – 1 846,00

- zakup samochodu szkolnego – 120 670,50

- zadania zlecone ( zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) – 6 879,03

- organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00

 3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 63 346,47 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 57 985,80

- dochody z najmu – 2 787,75

- wpływy z usług ( wpłaty za xero, za duplikaty) – 397,92

- wpływy na zimowisko szkolne – 2 175,00

 4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 67 324,77 zł

- wpłaty do budżetu jst – 6 165,54

- zakup środków dydaktycznych – 700,00

- zakup usług kateringowych – 57 963,54

- zakup usług xero – 320,69

- organizacja zimowiska – 2 175,00


PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK ( stan na 02 stycznia 2016r)

DOCHODY – 128 920,00 zł
W tym:

 • - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 900,00
 • - wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00

WYDATKI – 5 062 430,00 zł
W tym:

 • - wynagrodzenia i pochodne - 4 558 323,00
 • - odpis na ZFŚS – 152 001,00
 • - wydatki BHP –2 000,00
 • - pomoce dydaktyczne i książki – 720,00
 • -zakup materiałów i wyposażenia – 94 092,00
 • -zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 113 332,00
 • - doskonalenie nauczycieli – 29 283,00
 • -stypendium dla uczniów – 1 600,00
 • - fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 260,00
 • - organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
 • - utrzymanie trwałości projektu „ Bliżej świata….” – 14 340,00
 • - usługi telekomunikacyjne – 10 300,00
 • - zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 58 531,00
 • - podróże służbowe krajowe – 2 000,00
 • - podatki i opłaty – 19 848,00
 • - szkolenia pracowników – 600,00

DOCHODY OŚWIATOWE – 115 400,00 zł
Z TEGO:

 • - Wynajem – 13 100,00
 • - Inne Usługi… - 1 700,00
 • - Darowizny i odszkodowania – 3 000,00
 • - Żywienie uczniów – 85 600,00
 • - Turnusy – 12 000,00

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2015

1.Dochody budżetowe – 159 421,67 zł
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 157 580,32
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe – 871,86
- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 969,49

2. Wydatki budżetowe – 4 366 992,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 3 911 109,34
- odpis na ZFŚS – 146 369,00
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 930,67
- zakup materiałów i wyposażenia – 94 564,35
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 4 437,82
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 56 638,15
- zakup usług remontowych – 38 899,03
- zakup usług zdrowotnych – 940,70
- zakup usług pozostałych – 55 821,42
( usługi bankowe, pocztowe, monitorowanie obiektu)
- usługi telekomunikacyjne – 21 053,35
- podróże służbowe krajowe – 1 198,80
- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 11 552,00
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, dojazdy) – 15 768,36
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 270,00
- szkolenia pracowników – 840,00
3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 69 735,89 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 59 065,52
- otrzymane darowizny, odsetki bankowe – 1 800,00
- dochody z najmu – 5 303,85
- wpływy z usług ( wpłaty za xero)– 477,12
- wpływy na zimowisko szkolne – 3089,40

4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 85 298,49
- wpłaty do budżetu jst – 21 728,14
- zakup usług pozostałych – 1 000,00
- zakup usług kateringowych – 59 061,70
- zakup usług xero – 419,25
- organizacja zimowiska – 3 089,40


PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK ( stan na 02 stycznia 2015r)

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2014


1.Dochody budżetowe – 157 116,05
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 154 025,48
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe – 1 083,90
- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 2 006,67


2. Wydatki budżetowe – 4 243 151,65

- wynagrodzenia i pochodne – 3 780 916,07
- odpis na ZFŚS – 144 097,00
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 942,09
- zakup materiałów i wyposażenia – 87 179,70
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 792,48
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 58 925,61
- zakup usług remontowych – 29 504,92
- zakup usług zdrowotnych – 1 594,30
- zakup usług pozostałych – 32 100,17
( usługi bankowe, pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, monitorowanie obiektu)
- rozmowy telefoniczne – 6 937,95
- podróże służbowe krajowe – 577,60
- opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) – 14 799,00
- zakup dostępu do sieci Internet – 1 200,00
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, dojazdy) – 15 085,00
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 125,00
- zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci – 35 998,56
- zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów – 20 787,00
- realizacja projektu POKL 2013-2014 „ Podaj rękę w taki czas” – 5 989,20

3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 113 957,01 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 80 124,07
- otrzymane darowizny, odsetki bankowe – 4 531,92
- dochody z najmu – 23 342,79
- wpływy z usług – 1 808,28
- wpływy na zimowisko szkolne – 4 149,95

4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 111 720,76
- wpłaty do budżetu jst – 19 491,89
- zakup art. szkolnych, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych – 9 321,91
- zakup usług kateringowych – 79 902,79
- zakup energii cieplnej – 3 004,17

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: publikacja

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2017-02-10

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-16

Rejestr zmian