Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Zarządzenia

 1. Zarządzenie Nr 01/07/2017 z dnia 03 lipca 2017 roku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie-w sprawie powołania stałego Zespołu Powypadkowego

 2. Zarządzenie Nr 03/12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie z dnia 14 grudnia 2012r.
 3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. - załączniki do zarządzenia
 4. Zarządzenie - instrukcja kancelaryjna
 5. Zarządzenie - instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 6. Zarządzenie - powołanie stałej Komisji przetargowej
 7. Zarządzenie - Regulamin zamówień publicznych
 8. Zarządzenie - Zasady zapewnienia bezstronności
 9. Zarządzenie Nr 01-09-2014 doraźne zastępstwa
 10. Zarządzenie Regulamin Komisji Przetargowej
 11. Zarządzenie- regulamin organizacyjny
 12. Zarządzenie - w sprawie dowozu uczniów oraz regulamin
 13. Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników administracji i obsługi
 14. Zarządzenie w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 15. Zarządzenie w sprawie aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 16. Zarządzenie nr  01/10/2014 w sprawie wprowadzenia Polityki  bezpieczeństwa danych osobowych...
 17. Zarządzenie nr 02/10/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej.
 18. Zarządzenie nr 01/05/2015 z dnia 07.05.2015r. w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej
 19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizowania krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 20. Zarządzenie nr 01/02/2016r Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.02.2016r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Szkoły oraz procedur kontroli ich stosowania.

Regulaminy. Procedury. Instrukcje

 1. Procedura dopuszczania do użytku programu nauczania w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 2. Procedura przedłużenia uczniowi okresu nauki (wydłużenie etapu edukacyjnego) w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie - załączniki w pliku.doc
 3. Procedura oceniania nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie obowiązuje od 15 września 2014r
 4. Procedura przydzielania nauczycielom doraźnych zastępstw oraz rozliczania czasu pracy wykonanej w ramach godzin ponadwymiarowych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

 1. Regulamin Pracy Zespołu Szkół Specjalnych im J. Pawła II w Grajewie
 2. Regulamin Komisji Przetargowej.doc
 3. Regulamin organizacyjny szkoły.doc
 4. Regulamin Wewnętrzny - uczniowie.doc
 5. Regulamin zamówień publicznych
 6. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych ZSS w Grajewie
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej obowiązujący w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.
 8. Regulamin Komisji Skontrowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 9. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

 1. Schemat organizacyjny
 2. Zasady etyki nauczycielskiej
 3. Zasady etyki pracowników

 1. Instrukcja inwentaryzacyjna
 2. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wychowankom Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 3. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy uczniom Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Publikacja

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2017-08-28

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-16

Rejestr zmian