Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Zarządzenia

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do realizacji Regulaminu Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 2. Zarządzenie Nr 01/07/2017 z dnia 03 lipca 2017 roku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie-w sprawie powołania stałego Zespołu Powypadkowego
 3. Zarządzenie Nr 03/12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie z dnia 14 grudnia 2012r.
 4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. - załączniki do zarządzenia    1. Wykaz kryteriów oceny.   2. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika.
 5. Zarządzenie - instrukcja kancelaryjna
 6. Zarządzenie - instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 7. Zarządzenie - powołanie stałej Komisji Przetargowej
 8. Zarządzenie - Regulamin zamówień publicznych
 9. Zarządzenie - Zasady zapewnienia bezstronności
 10. Zarządzenie Nr 01-09-2014 doraźne zastępstwa
 11. Zarządzenie Regulamin Komisji Przetargowej
 12. Zarządzenie- regulamin organizacyjny
 13. Zarządzenie - w sprawie dowozu uczniów oraz regulamin
 14. Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników administracji i obsługi
 15. Zarządzenie w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 16. Zarządzenie w sprawie aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 17. Zarządzenie nr  01/10/2014 w sprawie wprowadzenia Polityki  bezpieczeństwa danych osobowych...
 18. Załącznik nr 1 - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie przetwarzania danych osobowych
 19. Załącznik nr 2 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 20. Zarządzenie nr 02/10/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej.
 21. Zarządzenie 01/04/2015 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za 1 (jeden) kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika ..
 22. Zarządzenie nr 01/05/2015 z dnia 07.05.2015r. w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej
 23. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizowania krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 24. Zarządzenie nr 01/02/2016r Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.02.2016r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Szkoły oraz procedur kontroli ich stosowania.

  Regulaminy. Procedury. Instrukcje

  1. Procedura dopuszczania do użytku programu nauczania w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  2. Procedura przedłużenia uczniowi okresu nauki (wydłużenie etapu edukacyjnego) w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie - załączniki w pliku.doc
  3. Procedura oceniania nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie obowiązuje od 15 września 2014r
  4. Procedura przydzielania nauczycielom doraźnych zastępstw oraz rozliczania czasu pracy wykonanej w ramach godzin ponadwymiarowych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  5. Procedura - obserwacja diagnozująca
  6. Procedura  prowadzenia eksperymentu  pedagogicznego
  7. Procedura wprowadzania innowacji

  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w GrajewieRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  2. Regulamin Pracy Zespołu Szkół Specjalnych im J. Pawła II w Grajewie
  3. Regulamin Komisji Przetargowej.doc
  4. Regulamin organizacyjny szkoły.doc
  5. Regulamin Wewnętrzny - uczniowie.doc
  6. Regulamin zamówień publicznych
  7. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych ZSS w Grajewie
  8. Regulamin kontroli wewnętrznej obowiązujący w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.
  9. Regulamin Komisji Skontrowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  10. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  11. Regulamin nadzoru pedagogicznego
  12. Regulamin prowadzenia ewaluacji

  1. Schemat organizacyjny
  2. Zasady etyki nauczycielskiej
  3. Zasady etyki pracowników

  1. Instrukcja ppoż. i bhp obiektów: Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, ul. Ełcka 11, Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie mieszczącego się w budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Wojewodzinie
  2. Instrukcja inwentaryzacyjna
  3. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wychowankom Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
  4. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy uczniom Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Publikacja

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Jacek Merski

Data modyfikacji: 2018-12-13

Opublikował: Jacek Merski

Data publikacji: 2016-11-16

Rejestr zmian